Coffee & Konjac

  • Dokumenterad effekt
  •  EU (EFSA) godkända ingredienser
  •  Kan användas i kombination med lågkaloridieter.